Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΑΤΧ ΣΤΟΝ 6ο ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 11km ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ RUN ΣΤΙΣ 23 ΦΕΒ 2020. Η ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΡΙΞΕ (ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ) ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ELPIDA YOUTH (ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ)

Β. ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΣΤΕΑΤΧ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒ 2020