Είμαι ο Συνταγματάρχης (ΤΧ) Γεώργιος Ουρουμίδης του Δημητρίου, ΣΣΕ 1989, Διοικητής της Σχολής από το Μάι 2020.   

Είμαι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με κατεύθυνση Ενεργειακός και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MASTER του ΕΜΠ.

Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και κάτοχος σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου, από Νοε. 1995 έως Νοε. 2015. 

Απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) και της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

Σας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού (ΣΤΕΑΤΧ).

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση, την εκπαίδευση, το καθηγητικό προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες της Σχολής.

Η ΣΤΕΑΤΧ είναι Σχολή ανωτάτης τεχνικής εκπαίδευσης, επιπέδου συγκροτήματος, διοικητικά ανεξάρτητη και οργανικά υπαγόμενη στη Διεύθυνση Τεχνικού του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΤΧ).

Το εκπαιδευόμενο προσωπικό αποτελείται από Ανθυπολοχαγούς ΤΧ, αποφοίτους ΣΣΕ. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, διάρκειας 2 ετών και ξεκινά ένα χρόνο μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Ευελπίδων, αφού ολοκληρώσουν τον ετήσιο κύκλο βασικής εκπαίδευσής τους, στα διάφορα σχολεία εφαρμογής του Σώματος του ΤΧ (ΚΕΤΧ, ΣΕΤΤΗΛ και ΣΕΟΕΔ).

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής το οποίο προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις (ΠαΔ 3-16/2013/ΓΕΕΘΑ/Β2), αποτελείται από:

Καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (μέλη ΔΕΠ) ΑΕΙ, ή ΑΣΕΙ ή ΑΤΕΙ.

Ιδιώτες καθηγητές κατόχους διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Αξιωματικούς εν ενεργεία ή εν αποστρατεία διπλωματούχους ΑΕΙ.

Σημαντικό όργανο της Σχολής είναι το Σπουδαστικό Συμβούλιο το οποίο προβλέπεται από τον Οργανισμό της Σχολής.

Εξετάζει γενικά την οργάνωση, προπαρασκευή και διεξαγωγή της εκπαίδευσης στη Σχολή και υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό της.

Αποτελείται από: 

Το Διοικητή της Σχολής, ως Πρόεδρο. 

Τρεις καθηγητές ΑΕΙ που διδάσκουν στη Σχολή.

Ανώτερο Αξκό του ΓΕΣ/ΔΤΧ απόφοιτο ΕΜΠ.

Το Διευθυντή Σπουδών της Σχολής, ως Εισηγητή.

Στη ΣΤΕΑΤΧ πραγματοποιούνται ετησίως περί τις 2800 ώρες διδασκαλίας, σε 28 μαθήματα συνολικά.

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο ΕΜΠ [Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΜΜ) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (ΣΗΜΜΥ)], φοιτούν στο ΕΜΠ με την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, εγγραφόμενοι στο 5ο εξάμηνο.

Η Σχολή με μέριμνα του σπουδαστικού συμβουλίου και σε συνεργασία με το ΓΕΣ/ΔΤΧ, αναθέτει πτυχιακές εργασίες στους αποφοίτους της ΣΤΕΑΤΧ αλλά και διπλωματικές εργασίες στους αποφοίτους του ΕΜΠ σε «στοχευμένες» θεματικές ενότητες τεχνικής φύσεως που απασχολούν την Υπηρεσία.

Από τη Βιβλιοθήκη της Σχολής χορηγούνται βιβλία (εκτός των Αξκών σπουδαστών της Σχολής) και σε Αξκούς ΤΧ που φοιτούν στο ΕΜΠ, για διευκόλυνση του έργου τους.

ΟΡΑΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Καθοδηγούμενοι από την επιγραφή στο έμβλημα της Σχολής «ΔΙΔΑΣΚΕ ΚΑΙ ΜΑΝΘΑΝΕ ΤΟ ΑΜΕΙΝΟΝ» γνωμικό του Πιττακού του Μυτιληναίου, 650-570 π.χ. εκ των 7 σοφών της Αρχαίας Ελλάδας, με απόδοση στη νεοελληνική «ότι είναι καλύτερο, αυτό να το διδάσκεις στους νέους κι ο ίδιος να το μαθαίνεις», παρέχουμε τα εφόδια στους Αξκούς ΤΧ για την είσοδό τους στο Πολυτεχνείο, προκειμένου να σπουδάσουν ως Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, έτσι ώστε εφαρμόζοντας τις αρχές της τέχνης και της επιστήμης να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις για τη συντήρηση των διατιθέμενων Οπλικών Συστημάτων, καλλιεργώντας ταυτόχρονα τις στρατιωτικές αρετές και παραδόσεις.

Στόχος μας η συνεχής αναζήτηση της γνώσης καθώς και η μεταλαμπάδευση ήθους, αγάπης και πάθους για το Τεχνικό Σώμα.

Σχης (ΤΧ) Γεώργιος Ουρουμίδης

Δκτης ΣΤΕΑΤΧ