Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού

Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης
Αξιωματικών Τεχνικού

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της Σχολής είναι η παροχή ανώτατης τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης στους Αξκούς Τεχνικού του Στρατού Ξηράς, ώστε με την αποφοίτησή τους από αυτή, να είναι ικανοί για την ανάληψη και επίβλεψη όλων των τεχνικών εργασιών που εκτελούνται στον Στρατό και που έχουν σχέση με την συντήρηση παντός είδους χρησιμοποιημένου υλικού του Στρατού.

Παράλληλα η Σχολή προετοιμάζει τους Αξκούς ΤΧ για την εισαγωγή και φοίτησή τους στο ΕΜΠ.