Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού

Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης
Αξιωματικών Τεχνικού

Έμβλημα Τεχνικού Σώματος

Το έμβλημα του Τεχνικού Σώματος περιλαμβάνει το κλειδί, το κοχλιοστρόφιο και το λύχνο, που συμβολίζουν τα τεχνικά μέσα στην υπηρεσία της γνώσης.