Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού

Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης
Αξιωματικών Τεχνικού

ΓενικάΘέση

Η Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού (ΣΤΕΑΤΧ) εδρεύει στο στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΒ) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ», που βρίσκεται στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Αττικής.

Ιστορία

α. Το Νοέμβριο του 1952 ιδρύθηκε η Σχολή Τεχνικού Σώματος, στο πλαίσιο της οποίας λειτούργησαν η ΣΣΑΤΕΣ (1952-1961) και η Μέση Τεχνική Σχολή (1961-1966).

β. Το 1955 με τον Ν.3318/1955 αλλάζει το σύστημα εισόδου στο Τεχνικό Σώμα αποφοίτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με επιλογή κατόπιν εξετάσεων αξιωματικών από άλλα Όπλα και ταυτόχρονα ιδρύεται η Σχολή Εφαρμογής Τεχνικού.

γ. Το 1966 η Σχολή αναδιοργανώθηκε, μετονομάσθηκε σε Συγκρότημα Σχολών Τεχνικού (ΣΥΣΤ) στο οποίο υπάγονταν η ΣΤΕΑΤΧ και τα σχολεία διοικητών Μονάδων και ανθυπασπιστών Τεχνικού και λοιπών Όπλων – Σωμάτων.

δ. To 1978 καταργήθηκε το σύστημα της μετάταξης για επάνδρωση του Τεχνικού με αξιωματικούς της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) από άλλα Όπλα και εφαρμόστηκε το σύστημα της απευθείας απόδοσης αξιωματικών από τη ΣΣΕ στο Τεχνικό Σώμα.

ε. Από το έτος 1983 η ΣΤΕΑΤΧ ανήκει στις Σχολές που παρέχουν ανώτατη τεχνική εκπαίδευση (Ν.1394/1983) και το έτος 1993 αποκτά δικό της οργανισμό λειτουργίας.