Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού

Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης
Αξιωματικών Τεχνικού

Έμβλημα Σχολής

Το έμβλημα της Σχολής, με τα χρώματα του τεχνικού σώματος, αποτελείται από ένα βιβλίο με 2 οδοντωτούς τροχούς, καθώς και μία αναπαράσταση της λειτουργίας του ατόμου, τα οποία συμβολίζουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση που παρέχει η Σχολή, προετοιμάζοντας τους μελλοντικά καταρτισμένους Αξκούς ΤΧ, ως Μηχανολόγους-Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς.

ΡΗΤΟ“ΔΙΔΑΣΚΕ ΚΑΙ ΜΑΝΘΑΝΕ ΤΟ ΑΜΕΙΝΟΝ”, που σημαίνει δίδασκε και μάθαινε το καλύτερο, το οποίο είπε ο Θαλής o Μιλήσιος ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας.