Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Τεχνικού

Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης
Αξιωματικών Τεχνικού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ΣΤΕΑΤΧ εδρεύει εντός του Στρατοπέδου Λγου (ΠΒ) «ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ», ήρωα των Βαλκανικών Πολέμων, μαζί με το 301 ΕΒ, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ΤΚ 13562.

 

Tel: 2102611682

Fax: 2102613396

E-mail : steatx [ AT ] army.gr