Γενικά

 

  • Το Νοέμβριο του 1952 ιδρύθηκε η Σχολή Τεχνικού Σώματος, ως συνέχεια της ίδρυσης του Τεχνικού Σώματος (Τε.Σ) την 1η Ιουλίου 1952 και των ίδρυση των πρώτων Μονάδων Τεχνικού.

 

  • Το 1955 με τον Ν.3318/26-7-55 έχουμε την είσοδο στο Τεχνικό Σώμα Αξκών ΣΣΕ από άλλα όπλα, με επιλογή κατόπιν εξετάσεων και ταυτόχρονα ιδρύεται η Σχολή Εφαρμογής Τεχνικού.

 

  • Το 1966 η Σχολή Εφαρμογής Τεχνικού, μετονομάσθηκε σε Συγκρότημα Σχολών Τεχνικού (ΣΥ.Σ.Τ.) στο οποίο υπάγονταν η ΣΤΕΑΤΧ και τα σχολεία Διοικητών Μονάδων και Ανθστών ΤΧ και ΛΟΣ.

 

  • To 1978 εφαρμόστηκε το σύστημα της απευθείας απόδοσης Αξκών από τη Σ.Σ.Ε. στο Τεχνικό Σώμα.

 

  • Τέλος το 1993 κυρώνεται ο Οργανισμός Λειτουργίας της Σχολής (ΣΚ 5-24/1993/ΓΕΣ/ΔΟΡ) και η ΣΤΕΑΤΧ ανήκει πλέον στις Σχολές που παρέχουν ανώτατη τεχνική εκπαίδευση (Ν. 1394/1983).